Σουηδία

Η Σουηδία έχει το ίδιο μέγεθος με τη Γαλλία, με πληθυσμό 9,000,000. Πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρίες και γνωστά πολυκαταστήματα είναι Σουηδικής καταγωγής, όπως τα καταστήματα IKEA, H & M, Volvo & Husqvarna, the modem and the computer mouse, Skype and Spotify. Η Σουηδία έχει μια ισχυρή οικονομία και είναι το πιο καινοτόμο και επιχειρηματικό κράτος στην Ευρώπη, με ένα πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο και λογικό κόστος διαβίωσης. Η Πρωτεύουσά της είναι η Στοκχόλμη με 1,3 εκατομμύρια κατοίκους. Η Σουηδία είναι η μεγαλύτερη πολιτεία της σκανδιναβικής χερσονήσου και θεωρείται ένας από τους πιο ήσυχους και ασφαλείς περιορισμούς στο κόσμο. Οι Σουηδοί είναι διάσημοι για τη σύγχρονο, φιλελεύθερο και περιβαλλοντικά ανεπτυγμένο πνεύμα τους. Η Στοκχόλμη, είναι το πολιτικό και οικονομικό κέντρο του κράτους, είναι διάσημη για την εκπληκτική φυσική ομορφιά της. Οι πανεπιστημιακές σπουδές στη Σουηδία είναι δωρεάν για τους Σουηδούς πολίτες και τους ευρωπαίους φοιτητές, χάρη στην οικονομική βοήθεια που παρέχεται από το Εθνικό Συμβούλιο της Σουηδίας.

Για την εισδοχή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σουηδίας, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας των πανεπιστημίων. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως την εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν. Η ευθύνη για την είσοδο και την επιλογή κάθε υποψηδίου ανήκει στα όργανα που αποφασίζουν τα κριτήρια για την εισαγωγή στα σχολεία τους. Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών αποστέλλονται στο Γραφείο Εθνικής Εισδοχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που έχει τη συνολική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς δύο φορές το χρόνο. Τα πανεπιστήμια στη Σουηδία ζητούν από τους μαθητές να έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό TISUS (Test στα σουηδικά για πανεπιστημιακές σπουδές), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το TISUS αναγνωρίζεται από όλα τα σουηδικά πανεπιστήμια ως επαρκές προσόν στη σουηδική γλώσσα για τις ακαδημαϊκές σπουδές. Ωστόσο, υπάρχουν περίπου 600 μεταπτυχιακά προγράμματα σε σουηδικά πανεπιστήμια, τα οποία διεξάγονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Αρκετά πανεπιστήμια προσφέρουν προπαρασκευαστικά μαθήματα για την εκμάθηση της σουηδικής γλώσσας, με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για την εξέτασης TISUS. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν είτε προπτυχιακά είτε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στα αγγλικά, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Οι αιτήσεις για τα σουηδικά πανεπιστήμια, υποβάλλονται από τον Φεβρουάριο μέχρι 15 Απριλίου για εισδοχή στο χειμερινό εξάμηνο, και από τον Αύγουστο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για εισδοχή στο εαρινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, με τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι και 10 επιλογές για προπτυχιακά προγράμματα και 4 επιλογές για μεταπτυχιακά προγράμματα.

Τα σουηδικά πανεπιστήμια κατέχουν ηγετικές θέσεις στην διεθνή έρευνα και τεχνολογία, παρέχοντας υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση επιχορηγεί τα δίδακτρα των σουηδών και ευρωπαίων φοιτητών στα σουηδικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια.

Διάρκεια Σπουδών

Από τον Ιούλιο του 2007, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Σουηδίας διαιρέθηκε σε τρία επίπεδα: Βασικό επίπεδο (grundnivå), Ανώτερο επίπεδο (avancerad nivå) και Μεταπτυχιακό επίπεδο (forskarnivå).

Βασικό επίπεδο (grundnivå)

• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (högskoleexamen), 2 χρόνια σπουδών 120 ECTS
• Πτυχίο (kandidatexamen), 3 χρόνια σπουδών 180 ECTS

Ανώτερο επίπεδο (avancerad nivå)

• Μagisterexamen, 1 χρόνος σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος 60 ECTS
• Μasterexamen, 2 χρόνια σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού πτυχίου 120 ECTS. Και τα δύο πιστοποιητικά απαιτούν τη συγγραφή διατριβής.

Μεταπτυχιακό επίπεδο (forskarnivå

• Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (licentiatexamen) – 2 χρόνια 120 ECTS
• Διδακτορικό (PhD, doktorsexamen), – 4 χρόνια 240 ECTS

Δίδακτρα

Η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Σουηδία χρηματοδοτείται από το κράτος και δεν υπάρχουν δίδακτρα. Οι μαθητές καλούνται μόνο να καταβάλουν το ποσό των 15 € -40 € για την εγγραφή τους στη φοιτητική ένωση. Επίσης, θα πρέπει να αγοράζουν τα βιβλία τους, επειδή οι βιβλιοθήκες δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των φοιτητών. Ένας φοιτητής θα χρειαστεί να ξοδεύει περίπου 75 € το μήνα για τα βιβλία για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Διαμονή

Η φοιτητική διαμονή διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία εξεύρεσης διαμονής σε μικρές πόλεις, ενώ η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σε μεγάλες πόλεις όπως η Στοκχόλμη λόγω υψηλής ζήτησης. Πόλεις όπως η Goteborg, Lund και Uppsala δέχονται ετησίως μεγάλο αριθμό ξένων φοιτητών. Συχνά, ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων δωματίων στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολλέγια. Σε κάθε ίδρυμα υπάρχει φοιτητική ένωση η οποία βοηθά τους μαθητές στην εύρεση χώρου διαμονής. Υπάρχουν επίσης εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με την εξεύρεση διαμονής στη Σουηδία. Υπάρχουν σαφώς διάφοροι τρόποι και θεσμοί μέσω των οποίων μπορούν να βρούν οι φοιτητές διαμονή, είτε διαμερίσματα είτε σε φοιτητικές εστίες (δωμάτια) όπου η τιμή είναι πιο μειωμένη. Η ενοικίαση δωματίου επιτρέπει επίσης στους φοιτητές να συνυπάρχουν και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες μαζί, διότι η διαμονή τους συνήθως βρίσκεται κοντά στο πανεπιστήμιο. Αρκετοί μαθητές μπορούν να μείνουν στις εστίες του πανεπιστημίου, αλλά είναι αρκετά δύσκολο για τους περισσότερους να βρουν διαθέσιμα δωμάτια. Το κόστος κυμαίνεται 200 € έως 400 € ανά μήνα, ανάλογα με τη θέση και τον τύπο του δωματίου. Οι συνολικές μηνιαίες δαπάνες κυμαίνονται περίπου 600 € – 800 €.