Germany

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γερμανία ξεχωρίζει λόγω της ευρείας επιλογής που έχουν οι υποψήφιοι φοιτητές για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που πρόκειται να σπουδάσουν. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πανεπιστήμια (Universitäten), πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών ( Fachhochschulen ), τεχνολογικά πανεπιστήμια ( Technische Hochschulen , ή Universitäten ) και άλλα. Τα περισσότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι δημόσια, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και πανεπιστήμια τα οποία είναι ιδιωτικά.

  • Πρωτεύουσα: Βερολίνο
  • Επίσημες γλώσσες: Γερμανική
  • Έκταση: 357.021 km2
  • Πληθυσμός: 81.459.000
  • Νόμισμα: Ευρώ (€ EUR)
  • Ζώνη ώρας: CET (UTC +1)
  • Θερινή ώρα: (UTC +2)
  • Internet TLD .de
  • Κωδικός Κλήσης: +49

Σε γενικές γραμμές οι αιτήσεις για προπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία υποβάλλονται μέχρι 15 Ιουλίου κατ’ έτος, για εισδοχή το χειμερινό εξάμηνο, και μέχρι 15 Ιανουαρίου κατ’ έτος για εισδοχή το εαρινό εξάμηνο. Η διαδικασία των αιτήσεων για κλάδους όπως καλές τέχνες και μουσική διαφέρει λίγο και ποικίλει, καθώς συνήθως απαιτείται η υποβολή πορτφολίου του υποψήφιου ή ακόμη η συμμετοχή του σε επιπλέον εισαγωγικές εξετάσεις. Οι αιτήσεις για τα πλείστα προπτυχιακά προγράμματα μπορούν να σταλθούν απευθείας στα πανεπιστήμια, όμως από αυτό εξαιρούνται κάποια προγράμματα σπουδών με περιορισμένες θέσεις λόγου χάρη ιατρική, οδοντοιατρική, κτηνιατρική και φαρμακευτική. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις θα πρέπει να στέλνονται ηλεκτρονικά.

Απαραίτητη προυπόθεση εισδοχής είναι ο υποψήφιος φοιτητής να έχει επιλέξει τα κατάλληλα μαθήματα κατεύθυνσης για το Απολυτήριο του, έτσι ώστε να ταιριάζουν με το κλάδο σπουδών που θέλει να ακολουθήσει στη Γερμανία. Πέρα από την υποχρεωτική γνώση της γερμανικής γλώσσας (επίπεδο C1), οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να περάσουν με επιτυχία την εξέταση DSH, η οποία διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Goethe. Επίσης για την διαδικασία εισδοχής απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο στην επίσημη γλώσσα αρχικής έκδοσης του όσο και στη γερμανική.
• Πιστοποιημένη βεβαίωση των αποτελεσμάτων των παγκυπρίων εξετάσεων, τόσο στην επίσημη γλώσσα αρχικής έκδοσης όσο και στη γερμανική.
• Πιστοποιητικό γνώσεως της γερμανικής γλώσσας.

Η Γερμανία είναι μία από τις μεγαλύτερες και τεχνολογικά προηγμένες χώρες στον πλανήτη, γι ‘αυτό και αποτελεί μια πολύ ελκυστική επιλογή για φοιτητές και επιστήμονες. Ένας από τους κύριους λόγους που η Γερμανία έχει μία από τις ηγετικές θέσεις στην εκπαίδευση, είναι λόγω της υψηλής ποιότητας της εκπαίδευσης και υψηλών προσδοκιών επαγγελματικής απασχόλησης. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από διεθνής αναγνωρισιμότητα λόγω του γεγονότος οτι φροντίζουν πάντοτε όλα τα προγράμματα να είναι προσαρμοσμένα στις διεθνείς προδιαγραφές. Η Γερμανία σε γενικές γραμμές παρέχει ένα ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον, λόγω ιστορικών καταβολών και γεωγραφικής τοποθεσίας.

Οι τίτλοι σπουδών είναι οι ακόλουθοι, Προπτυχιακό Δίπλωμα (3 χρόνια) και Μεταπτυχιακό (2 χρόνια), όπως ορίζονται αυτά στη Γερμανία. Η κρατική εξέταση (Staatsexamen) που χρησιμεύει ως προσόν, αποτελεί επίσης προϋπόθεση για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που τίθενται κάτω από κρατική εποπτεία, όπως η νομική, ιατρική, κ.λπ.

Δίδακτρα

Συνήθως, τα δίδακτρα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας καταβάλλονται όπως τα ετήσια τέλη. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς της εκπαίδευσης το ύψος των διδάκτρων ποικίλει και είναι ανάλογο με το πρόγραμμα σπουδών. Τα δίδακτρα σπουδών κυμαίνονται μεταξύ € 700 – € 1.000 το χρόνο. Ωστόσο, τα δίδακτρα ίσως διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και από κλάδο σε κλάδο.

Διαμονή

Το κόστος διαμονής – το οποίο συμπεριλαμβάνει ενοίκιο, διατροφή, υπόδηση κι ένδυση, προσωπική υγιεινή, μεταφορικά μέσα, φοιτητικό εξοπλισμό και άλλα έξοδα για ασφάλεια υγείας, τηλεφώνου και καθημερινά έξοδα – ενδεικτικά κυμαίνεται μεταξύ 600€ και 1000€ το μήνα, αναλόγως της πόλης που θα διαμένει ο φοιτητής. Ως πρόχειρη ένδειξη της κατανομής του κόστους αρκεί να αναφερθούν τα ακόλουθα ποσοστά: 35% για ενοίκιο, διατροφή 20%, 10% για τα είδη ένδυσης και προσωπική υγιεινή, 10% για τις μεταφορές και 5% για τα υλικά μαθητή. Ανάλογα με τις ανάγκες του φοιτητή και την πόλη όπου θα σπουδάσει, οι πραγματικές δαπάνες μπορεί να διαφέρουν από το μέσο όρο. Για παράδειγμα, χρειάζονται περισσότερα χρήματα σε μεγάλες πόλεις, όπως το Μόναχο, τη Φρανκφούρτη ή το Αμβούργο από ό, τι στις μικρότερες πόλεις.

germany_magnified_flag_with_map_640