Finland

Η Φινλανδία είναι μια χώρα με πλούσια φυσική ομορφιά, καθώς έχει πολλές λίμνες και δάση. Είναι ίσως η πιο ξακουστή χώρα για την φυσική ομορφιά της. Στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι «Λευκές Νύκτες», όπου ο ήλιος δεν ανατέλει, διαρκούν περίπου 10 εβδομάδες το καλοκαίρι. Επίσης, το χειμώνα – στην ίδια περιοχή – για περίπου 8 εβδομάδες, ο ήλιος δεν ανατέλλει ποτέ. Η χώρα έχει αναπτύξει μια σύγχρονη, ανταγωνιστική οικονομία και είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Οι κύριες εξαγωγές της περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, μηχανολογικά προϊόντα, χαρτί, ξυλεία, ξυλοπολτό, υαλικά, ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμικά. Η Φινλανδία έχει αναπτύξει μια εθνική στρατηγική που βασίζεται στην πρόοδο της χώρας στη διεθνή κοινωνία που εκπαιδεύει τους πολίτες της σε υψηλό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Φινλανδία έχει επενδύσει πολλά στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας. Όλα τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα σπουδών και ανταλλαγές φοιτητών.

  • Πρωτεύουσα: Ελσίνκι
  • Επίσημες γλώσσες: Ελσίνκι
  • Έκταση: 338.145 km2
  • Πληθυσμός: 5.486.168
  • Νόμισμα: Ευρώ (€ EUR)
  • Ζώνη ώρας: CET (UTC +2)
  • Θερινή ώρα: (UTC +3)
  • Internet TLD .fi
  • Κωδικός Κλήσης: +358

Οι αιτήσεις για προπτυχιακά προγράμματα υποβάλλονται από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Ιανουάριο. Για αιτήσεις όσον αφορά προγράμματα σπουδών σε πολυτεχνεία και πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών UAS, οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 7 Ιανουαρίου έως την 11η Φεβρουαρίου. Για το εαρινό εξάμηνο, οι εγγραφές γίνονται κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του Σεπτεμβρίου.

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι υπεύθυνο για την επιλογή των μαθητών. Οι αιτήσεις αποστέλλονται απευθείας στο πανεπιστήμιο ή την Πολυτεχνική Σχολή που επιθυμεί ο υποψήφιος. Επίσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων. Για την αίτηση του υποψήφιου φοιτητή, απαιτείται τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιτυχή αποτελέσματα στις εισαγωγικές εξετάσεις. Οι εισαγωγικές εξετάσεις που διεξάγονται από τα ανάλογα θεσμικά όργανα, έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν οι κριτές το ενδιαφέρον του υποψήφιου φοιτητή στο πρόγραμμα σπουδών και να βαθμολογήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Στη Φινλανδία υπάρχουν δύο επίσημες γλώσσες, η Φινλανδική και η Σουηδική. Παρ’ όλα αυτά η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η φινλανδική. Σε ορισμένα ιδρύματα, όπως το Abo Akademi University, η Σουηδική Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Πολυτεχνείο Arcada, Πολυτεχνείο Sydvast, Σουηδικό Πολυτεχνείο, και το Aland Πολυτεχνείο, τα μαθήματα διδάσκονται στα σουηδικά. Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ελσίνκι και άλλες 4 Ακαδημίες των Τεχνών, οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν και στις δύο γλώσσες. Υπάρχουν, επίσης, διεθνή προγράμματα σπουδών, όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Τα πανεπιστήμια έχουν συνήθως κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα τα οποία αποτελούν μέρος του προγράμματος των βασικών τους σπουδών.

Η Φινλανδία έχει 20 πανεπιστήμια από τα οποία 10 πανεπιστήμια έχουν διαφορετικούς τομείς σπουδών. Τα 3 από αυτά είναι κατ’ εξοχήν Τεχνολογικά Πανεπιστήμια, τα άλλα 3 είναι πανεπιστήμια για Οικονομικά – Διοίκηση Επιχειρήσεων, και τα υπόλοιπα 4 είναι Ακαδημίες των Τεχνών. Μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι επίσης η Σχολή της Εθνικής Άμυνας. Σε όλα τα πανεπιστήμια υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της έρευνας και διδακτορικές σπουδές. Κάθε πανεπιστήμιο έχει επίσης ένα κέντρο δια βίου εκπαίδευσης. Στην Πολυτεχνική Σχολή δίνεται έμφαση σε τομείς σπουδών που σχετίζονται με τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση και το εμπόριο. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης στην αγορά εργασίας. Λόγω επικέντρωσης στην επαγγελματική ανάπτυξη για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας παρέχεται στους αποφοίτους επαγγελματική εκπαίδευση. Υπάρχουν 30 Πολυτεχνεία που προσφέρουν μαθήματα στους ακόλουθους τομείς: ανθρωπιστικές επιστήμες – πολιτισμικές σπουδές, κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και μεταφοράς, τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, τις κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, αθλητισμός), τον τουρισμό (catering, υπηρεσίες). Σε αυτό το επίπεδο σπουδών ανήκει και η Αστυνομική Ακαδημία, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη Φινλανδία υπάρχουν 21 θερινές σχολεία, π.χ το Θερινό Σχολείο του Ελσίνκι. Τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν σε συνεργασία με πανεπιστήμια και προσφέρουν μαθήματα μικρής διάρκειας για ενήλικες – ανεξαρτήτως ηλικίας και εκπαίδευσης ή κατάρτισης – και ακόμη φοιτητές που επιδιώκουν εισδοχή σε προπτυχιακά προγράμματα.

Στη Φινλανδία, τα δύο πρώτα επίπεδα πτυχίων – προπτυχιακό και μεταπτυχιακό – θεωρούνται ως βασικά επίπεδα σπουδών. Αυτός ο κύκλος σπουδών χωρίζεται σε τρία επίπεδα: οι εισαγωγικές σπουδές, οι μέσες σπουδές και οι ανώτερες σπουδές. Στα δύο πρώτα επίπεδα, οι μαθητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές του τομέα της μελέτης τους και τρόπους για τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα τους. Στο ανώτερο επίπεδο, οι μαθητές εμβαθύνουν τις σπουδές τους έτσι ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρμόσουν την επιστημονική γνώση. Στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών, απονέμονται δύο τίτλοι, είναι το πτυχίο Licentiale (άδεια εξάσκησης επαγγέλματος) και η Διδακτορική διατριβή.

Δίδακτρα

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Φινλανδία είναι δωρεάν και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό των 40-90 € ως ετήσια εγγραφή στην φοιτητική ένωση η οποία καλύπτει δωρεάν υπηρεσίες (όπως οι υπηρεσίες υγείας). Η εγγραφή ως μέλος της φοιτητικής ένωσης είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές των βασικών επιπέδων πτυχίου ή μεταπτυχιακού. Σε πολυτεχνεία είναι προαιρετική, αλλά χρεώνουν ένα ποσό για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού.

Διαμονή

Το κόστος διαβίωσης στη Φινλανδία περιλαμβάνει τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης, την αγορά βιβλίων και άλλων διδακτικών υλικών. Οι συνολικές μηνιαίες δαπάνες υπολογίζονται σε περίπου 700 €. Η στέγαση των φοιτητών διευθετείται από τις ενώσεις ή οργανισμούς σπουδαστών. Πολλές πόλεις και δήμοι έχουν επίσης φοιτητικές κατοικίες οι οποίες διατηρούνται από την τοπική κοινότητα ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής. Εάν ο φοιτητής δεν ζει σε φοιτητικές εστίες, τότε το κόστος αυξάνεται.