Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ariston Test

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ariston Test Πρόκειται για το μοναδικό αξιόπιστο έμπειρο σύστημα (expert system) συνδυαστικής  ανάλυσης ικανοτήτων, προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού, που αναλύει τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και την εργασιακή προσωπικότητα του ενδιαφερομένου. Στη συνέχεια, και ανάλογα με την ηλικία, συσχετίζει τα αποτελέσματα με τα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος και υποδεικνύει…

Eπαγγέλματα του Μέλλοντος

This is article title Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η έκρηξη των γνώσεων επιβάλλουν νέες συνθήκες στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, στην παραγωγική διαδικασία και όπως είναι φυσικό και στην αγορά εργασίας. Με γρήγορους ρυθμούς αντικαθίστανται τα παλιά επαγγέλματα από νέα, ενώ η επαγγελματική κινητικότητα γίνεται πλέον βασικό συστατικό στοιχείο της αγοράς εργασίας. Φαίνεται λοιπόν…

Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

This is article title Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια ευρωπαϊκή χωρά στην οποία έχουν δικαίωμα και οι Κύπριοι φοιτητές να σπουδάσουν.Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι φημισμένο για το μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων που υπάρχουν αλλά και για την ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών που παρέχει. Γενικότερα, η Βρετανία παρέχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίου φήμης με τίτλους σπουδών που…

Σπουδάζω στην Κύπρο & στο Εξωτερικό

This is article title Το Τριτοβάθμιο Επίπεδο της εκπαίδευσης στην Κύπρο περιλαμβάνει αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Τα τρία δημόσια ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όσον αφορά τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια υπάρχει μια πληθώρα επιλογών ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που…

Γιατί είναι απαραίτητη η συνάντηση με Ειδικό Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

This is article title Ολοι γνωρίζουμε πως η επιλογή των σπουδών αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας. Είναι μια περίοδος της ζωής μας κατά την οποία λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό μπορεί να καθορίσουν τη μετέπειτα ζωή μας. Δεν χωράνε πειράματα και ο καθένας πρέπει να λάβει ορθές αποφάσεις. Το…