AIDA 2018

Επιδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας στη Γερμανία 2018.

Οι υπηρεσίες μας

Εξειδικεύσου στην ειδικότητα που αγαπάς και απόκτησε ένα πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο πτυχίο με το Πρόγραμμα Στήριξης Νέων έως 30 ετών στη Γερμανία – AIDA (Aktiv in die Ausbildung) 2018.
 • Το Πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα AIDA (Aktiv in die Ausbildung) 2018 μέσω στοχευμένων υποστηρικτικών ενεργειών, απευθύνεται σε νέους πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης από 18 έως 30 ετών με ελάχιστο απαιτούμενο προσόν το απολυτήριο Λυκείου, παρέχοντας τους την δυνατότητα να ολοκληρώσουν με επιτυχία την επαγγελματική τους κατάρτιση στην Γερμανία στον τομέα που εκείνοι θα επιλέξουν.

 • Γλωσσική Επάρκεια

  Οι μετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς επιπλοκές. Παράλληλα, μέσω της σχετικής πρακτικής άσκησης, αλλά και της απαραίτητης κοινωνικής μέριμνας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, θα δημιουργηθούν για εκείνους οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν κοινωνικά και επαγγελματικά.

 • Σκοπός

  Σκοπός του προγράμματος είναι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η επαγγελματική μαθητεία των υποψηφίων στη Γερμανία διάρκειας τριών ετών προκειμένου να αποκτήσετε το πτυχίο του Ausbildung (αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρωπαική Ένωση), με το οποίο εργάζεστε στην Γερμανία με πολύ καλές αποδοχές βάσει κλίμακας Γερμανίας. Γι’ αυτό στους μετέχοντες θα παρέχεται διαρκής υποστήριξη σε επίπεδο γλώσσας, αλλά και πρακτικών και κοινωνικών αναγκών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Γερμανικής γλώσσας οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκμάθησης Γερμανικών σε Ελλάδα (που θα γίνουν Φεβρουάριο με Μάρτιο 2018) οι υποψήφιοι θα μεταβούν στην Γερμανία στις 01/04/2018 διάστημα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την γλώσσα και την νέα χώρα, συνεχίζοντας μαθήματα γερμανικών. Το διάστημα αυτό μπορείτε να εργάζεστε με ημιαπασχόληση σε εργασία που θα σας προτείνει ο συνεργάτης μας ώστε να καλύπτονται τα έξοδά σας. Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που είστε στην Γερμανία συνεχίζετε τα μαθήματα γερμανικών με στόχο την επίτευξη του επιπέδου Β1. Από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο του 2018 έχετε την δυνατότητα να εργάζεστε με ωρομίσθιο 8,84€ με ημιαπασχόληση . Παράλληλα οι συνεργάτες μας θα σας έχουν βρει χώρο στον οποίο μπορείτε να μείνετε με πολύ οικονομικό ενοίκιο το οποίο και υπολογίζετε στα 250-300€ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών.

 • Περισσότερα

  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Γερμανικής γλώσσας οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκμάθησης Γερμανικών σε Ελλάδα (που θα γίνουν Φεβρουάριο με Μάρτιο 2018) οι υποψήφιοι θα μεταβούν στην Γερμανία στις 01/04/2018 διάστημα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την γλώσσα και την νέα χώρα, συνεχίζοντας μαθήματα γερμανικών. Το διάστημα αυτό μπορείτε να εργάζεστε με ημιαπασχόληση σε εργασία που θα σας προτείνει ο συνεργάτης μας ώστε να καλύπτονται τα έξοδά σας. Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που είστε στην Γερμανία συνεχίζετε τα μαθήματα γερμανικών με στόχο την επίτευξη του επιπέδου Β1. Από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο του 2018 έχετε την δυνατότητα να εργάζεστε με ωρομίσθιο 8,84€ με ημιαπασχόληση . Παράλληλα οι συνεργάτες μας θα σας έχουν βρει χώρο στον οποίο μπορείτε να μείνετε με πολύ οικονομικό ενοίκιο το οποίο και υπολογίζετε στα 250-300€ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών.

Βήματα Ολοκλήρωσης
 • Αιτήσεις εγγραφής στην Ελλάδα δείτε επισυναπτόμενο pdf  για την διαδικασία εγγραφής.
 • Αντιστοίχιση εργοδότη και υποψηφίου από τους αρμόδιους φορείς της Γερμανίας με το νέο έτος 2018
 • Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας (επίπεδο αρχαρίων) από Φεβρουάριο 2018 (στην Ελλάδα).
 • Μαθήματα Γερμανικών στη Γερμανία και εργασία με ημιαπασχόληση από Απρίλιο 2018 ως Αύγουστο ή και Σεπτέμβριο 2018 (αναλόγως ειδικότητας ξεκινάτε Αύγουστο ή Σεπτέμβριο)
 • Έναρξη περιόδου επαγγελματικής εκπαίδευσης από Αύγουστο / Σεπτέμβριο με διάρκεια τρία έτη με στόχο την απόκτηση τίτλου που λέγεται Ausbildung.

Προσφερόμενοι τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης:

 • Μηχανικός Βιομηχανίας
 • Μηχανικός Κατασκευών
 • Τεχνίτης Μετάλλων
 • Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • Ηλεκτρολόγος
 • Ηλεκτρονικός (Ενέργεια και Οικοδόμηση)
 • Μηχανικός Κλιματισμού και Θέρμανσης
 • Υδραυλικός
 • Ξυλουργός
 • Υπεύθυνος Αποθήκης
 • Νοσηλευτής Γηροκομείου
 • Ξενοδοχειακά
 • Επαγγελματική Εστίαση
 • Μαγειρική
 • Αρτοποιός
 • Κομμωτής
 • Κρεοπώλης
 • Ζαχαροπλάστης

Παροχές του Προγράμματος:

 • Τριετής επαγγελματική εκπαίδευση (στη Γερμανία) [τα τεχνικά επαγγέλματα μόνο αφορούν σε 3,5 έτη]
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που αποδεικνύεται με ένσημα(στη Γερμανία).
 • Ασφαλιστική κάλυψη.
 • Μηνιαία αμοιβή ως 800€, για κάλυψη προσωπικών εξόδων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Γερμανία.
 • Διδασκαλία Γερμανικών στην Ελλάδα & στην Γερμανία

ΑΙΤΗΣΗ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να μεταφραστούν και πρέπει να αποστέλλονται ΑΜΕΣΑ μέσω EMAIL.

Τα έγγραφα μπορείτε να τα σκανάρετε από το πρωτότυπο ή να τραβήξετε με πολύ προσοχή φωτογραφία υψηλής ανάλυσης με smartphone ή κάμερα ψηφιακή.

 • – Ταυτότητα (2 όψεις)
 • – Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας (Γυμνασίου ή Λυκείου)
 • – Τυχόν Βεβαίωση/ πτυχίο από ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΤΕΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ ΑΕΙ κοκ
 • – Τυχόν πιστοποιήσεις που έχετε λάβει σε ξένες γλώσσες, Computer Skills ή άλλα
 • – Βιογραφικό
 • –  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ πρόσφατη έγχρωμη ή τύπου διαβατηρίου

O υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα με 120€ την εγγραφή ώστε να κατοχυρώσει την θέση του.

Το κόστος των μαθημάτων γερμανικών που θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα (διαδικτυακά) είναι 4 ευρώ την ώρα
και η αποπληρωμή τους γίνεται σε τέσσερις δόσεις (Τα μαθήματα γερμανικών που θα γίνουν στην Γερμανία 01/04/2018-30/7/2018 τα έχουμε διασφάλισει για όλους τους υποψήφιους εντελώς δωρεάν – τα μαθήματα γερμανικών που θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα καλύπτονται από τον υποψήφιο 200 διδακτικές ώρες)
1η δόση 200€ ως 15/01/2017
2η δόση 200€ ως 15/02/2018
3η δόση 200€ ως 15/03/2018
4η δόση 200€ ως 30/03/2018

Τα μαθήματα γερμανικών γίνονται εδώ στην Ελλάδα ως επίπεδο Α1 από τον Φλεβάρη. Η μετάβαση των υποψηφίων γίνεται στις 01/04/2018, όπου και συνεχίζονται τα μαθήματα γερμανικών ως τον Ιούλιο ως το επίπεδο Β1.

Mε την απόκτηση του πτυχίου Ausbildung είστε πλέον εξειδικευμένοι και διασφαλίζετε μια θέση εργασίας ξεκινώντας από 1800€. Ενώ εργάζεστε παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσετε το Meister όπως λέγεται η μετεκπαίδευσή σας, παρακολουθώντας μετά την εργασία σας μία με δύο ώρες για ένα διάστημα ώστε να  λάβετε επιπλέον εξειδίκευση και να διεκδικήσετε καλύτερες αποδοχές και μια προαγωγή.

Βρείτε αυτό που ψάχνετε με τη βοήθειά μας..

..συμπληρώστε τα στοιχεία σας και επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε !

Επικοινωνία

 • Εθν. Αντιστάσεως 80, 16121

   

 • 210 7230190

   

 • kaisariani@eurognosi.info

Όνομα / Επώνυμο (required)

Email (required)

Τηλέφωνο (required)

Θέμα

Κείμενο